hålträdsklokrypare höguppl version

Akvarell av hålträdskloklypare