Ekoxe

Ekoxe Lucanus servus

Ekoxen är Europas största skalbagge. Den stora hanen med sina enorma käkar kan bli 8 cm lång. Honan blir hälften så stor. Arten utvecklas under jord där larven i upp till fem år gnager på döda rötter och stubbar och markliggande stockar av lövträd och då framför allt av ek. Den gynnas av ett varmt lokalklimat och uppträder oftast i sydslänter och betade ekhagmarker. Den fullbildade skalbaggen uppträder från slutet av maj. Hanarna ses oftast kring midsommartid. Honan kan vara aktivt ända in i september. Arten är mest aktiv nattetid och flyger oftast i skymningen under varma och vindstilla sommarkvällar. Ekoxen är inte rödlistad, men beståndet antas vara minskande främst beroende av pågående igenväxning av odlingslandskapet. I Sverige har arten en sydöstlig utbredning med huvuddelen av populationen i Blekinge, Kalmar, Öland och Östergötland. Ekoxen är Blekinges landskapsdjur.

Hona av ekoxe