Åtgärder

Inom projektet ska vi göra ett antal åtgärder för att förbättra ekmiljöerna i projektområdet. Det handlar om att skapa mer död ved genom åtgärder med att veteranisera träd, göra ekoxekomposter och sätta upp mulmholkar. Det ska också planteras unga träd där det är brist på sådana och om att restaurera områden som har vuxit igen. I några områden ska också den större ekbocken planteras ut.