Nyheter

Projektet är slut

Publicerad 27 februari, 2023

Projektet pågick till och med den 30 november 2022. Nu har slutrapporten skickats in till EU. Om du vill läsa en sammanfattning av projektet så hittar du den här.

The project ran until 30 November 2022. Now the final report has been sent to the EU. If you want to read a summary, you can find it here.

Fler nyheter