Nyheter

Projektet är slut

Projektet pågick till och med den 30 november 2022. Nu har slutrapporten skickats in till EU. Om du vill läsa […]

Final seminar

We filmed all the presentations at the final seminar and you can find them here!

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium genomfördes i Linköping 31 maj till 2 juni 2022. Du hittar inspelningar från föredragen här.

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.

Kor i Tinnerö

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]