Nyheter

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium kommer genomföras i Linköping 31 maj till 2 juni 2022. Du hittar mer information här.

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.

Kor i Tinnerö

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]