Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Final seminar

Welcome to Life Bridging the Gap’s final seminar May 31 to June 2, 2022. Registration is open.

Läs mer

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

09 augusti, 2022

Ett område som vi även tidigare sagt att fler skulle kunna hitta till är Hästenäs kyrkskog i Östergötland. Här finns både gammal tallskog och ekhagmarker. Fikabord och informationsskyltar f...

04 augusti, 2022

I början av juli monterades ljudguiden i Halltorps naturreservat. En del av friluftssatsningarna som projektet finansierar. På femton olika platser kan du bli guidad. Ljudguiden erbjuder både svens...

02 augusti, 2022

Ett trevligt naturreservat att besöka är Stafsäter söder om Linköping. Norr om Stavsätters gård ligger en större parkering. Härifrån kan du vandra på Östgötaleden eller kanske bara ta den...

26 juli, 2022

En art som verkar gynnas av de åtgärder vi gör är den vackra ädelguldbaggen, Gnorimus nobilis. Den är med på rödlistan som NT, nära hotad. Arten lever i eller på gamla eller senvuxna träd m...

19 juli, 2022

Föreningen Linköpings ekopark odlar upp och planterar ut inhemska växter på kommunens uppdrag. Det är 29 olika arter som odlas och tyngdpunkten ligger på växter som uppskattas av olika pollinat...

14 juli, 2022

På slutseminariet delade vi ut den nytryckta handboken till deltagarna. Nu har vi också hunnit att uppdatera den digitala handboken. Du hittar den här http://handbok.lifebridgingthegap.se/ You can...

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

17 november, 2021

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium kommer genomföras i Linköping 31 maj till 2 juni 2022. Du hittar mer information här.

29 juni, 2021

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer