Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

24 juni, 2021

Igår var det ekoxesafari i Kummeln i Blekinge. Betydligt fler nyfikna kor än flygande ekoxar. Men vi hittade en hona vid en av ekoxekomposterna, mycket roligt!

23 juni, 2021

Igår kom en fjärde omgång större ekbock till Blekinge från Nordens ark för utsättning. Det var även gott om ekoxe i skymningen!

19 juni, 2021

Trevligt inslag på Nyheter Öst om våra ekoxekomposter!

15 juni, 2021

Just nu flyger ekoxarna för fullt och hittills har 133 fynd inrapporterats i Artportalen i år. 94 % av fynden är från Blekinge, Kalmar eller Östergötlands län och det är här de är vanligast ...

03 juni, 2021

I höstas restaurerades flera ekmiljöer i naturreservatet Åsebo vid Emån, Kalmar län. Här några bilder på resultatet! En ekträdlöpare landade på stättan vid lunchpausen. #lifebridgingthegap...

22 maj, 2021

Idag firar vi den biologiska mångfaldens dag! Då passar det väl bra att titta på en film om våra värdefulla ekhagmarker som hyser en oerhörd artrikedom! https://www.youtube.com/watch?v=Xj1QILar...

Västerby

15 januari, 2021

Ny skötselplan för Västerby lövskogar

Under 2020 har vi tagit fram en uppdaterad skötselplan för Västerby lövskogar
Kor i Tinnerö

9 september, 2020

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]
Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer