Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

03 april, 2020

På grund av rådande situation har vi bestämt oss för att ställa in guidningen i Valje i Blekinge. Vi hoppas kunna genomföra den efter sommaren och återkommer med nytt datum.

31 mars, 2020

Ekbockslarverna trivs på Nordens Ark!

12 mars, 2020

Som ett led i arbetet för våra ekmiljöer har vi skaffat in en ny båt till Viggeby naturreservat. Båten ska säkra betesdriften på den vackert pastorala Bromön, största ön i naturreservatet, o...

24 februari, 2020

Nu stärker vi eklandskapet i Viggeby naturreservat genom plantering av träd och buskar på före detta åkermark. Frånvaron av vinter underlättar både plantering och stängsling till skydd för p...

06 februari, 2020

Taggbuskar är bra platser för ekar att kunna gro och växa upp till betningsfri höjd. Men ibland blir det för mycket av det goda.. Stora hien av slån och hagtorn gör att betesdjuren inte kommer ...

31 januari, 2020

Restaureringen på Knösö i Blekinge är klar och vi har haft slutsyn och dokumenterat med före- efterbilder. En sån skillnad det blivit! Vi ser fram emot ett vårbesök när gräset börjar komma.

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer