Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

27 juli, 2021

Klokryparna är ganska okända varelser. De ser alla ut som små skorpioner, vilka de är släkt med, men de saknar den utdragna stjärten med giftgadd och är helt ofarliga för oss människor. Hål...

20 juli, 2021

Östergötlands landskapsinsekt är den ca 3 cm långa mörkbruna skalbaggen läderbagge (Osmoderma eremita). Arten förekommer i områden med gamla ädellövträd och visar genom sin förekomst att m...

16 juli, 2021

Det är många som ger sig ut i naturen nu och i vissa av våra naturreservat är det ganska fullt. Ett område som fler skulle kunna hitta till är Hästenäs kyrkskog i Östergötland. Här finns b...

14 juli, 2021

En art som vi arbetar med att förbättra för är Europas största skalbagge, ekoxen. Hanarna är omöjliga att förväxla med någon annan art på grund av de flera centimeter långa käkarna. Krop...

08 juli, 2021

Inom LIFE Bridging the Gap arbetar vi med utsättning av större ekbock (Cerambyx cerdo) som vi har skrivit om, men varför gör vi det? Ekbocken är akut hotad och har bara funnits kvar på en lokal ...

02 juli, 2021

Nu har vi släppt de tre första avsnitten i vår podd ”Ekhagen i nytt sällskap”. Podden handlar om ekhagmarken och dess unika miljö. I varje avsnitt förs ett samtal kring ett nytt ämne. Vad ...

29 juni, 2021

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.
Västerby

15 januari, 2021

Ny skötselplan för Västerby lövskogar

Under 2020 har vi tagit fram en uppdaterad skötselplan för Västerby lövskogar
Kor i Tinnerö

9 september, 2020

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer