Life Bridging the Gap

Mellan 2016 och 2022 restaurerade Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland och Linköpings kommun trettio värdefulla ekområden.

Läs mer om projektet Information in English

Frukostwebbinarium

Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket arrangerade under våren 2023 tre frukostwebbinarier med det gemensamma temat att skapa mer död ved på olika sätt.

Läs mer

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför restaurera ekhagmark?

Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa till exempel skalbaggar att överleva.

Lär dig mer om ekhagmarkerna och vad du kan göra för att bevara dem.

Nyheter

27 februari, 2023

Projektet är slut

Projektet pågick till och med den 30 november 2022. Nu har slutrapporten skickats in till EU. Om du vill läsa […]

26 januari, 2023

Idag var östgötska markägare och djurhållare i projektet inbjudna till Linköpings slott av landshövding Carl Fredrik Graaf. De fick en genomgång om vad som gjorts i projektet och även tips på...

10 januari, 2023

Om du inte kunde vara på plats på vår slutkonferens som var den 31 maj och 2 juni 2022 finns föreläsningarna inspelade! De finns att titta på via länken. Alla föredragen är på engelska. If you could not come to our final conference which was May 31 and June 2, 2022 the lectures were recorded! They can be vi...

22 december, 2022

Final seminar

We filmed all the presentations at the final seminar and you can find them here!

02 december, 2022

Ibland kan det vara effektiv naturvård att fixa vatten! Fram till naturreservatet Borgs ekhagar utanför Norrköping har vi grävt ner en drygt 700 meter lång vattenslang (under E4!), för att bet...

25 november, 2022

I ett LIFE-projekt har man en kontakt mot EU, en monitor. Nu har vi haft det sista besöket av vår monitor, Camilla. Vi pratade mycket om slutrapporten som nu ska skrivas, men hann också med fältbe...

08 september, 2022

Idag har vi tittat på ett område med fantastiska äkta kastanjer! Här var vi som barn i en godisbutik 😊. Sedan har vi också tittat på en platan som bombades under andra världskriget och som ...

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

Projektområden

Life Bridging the Gap omfattade trettio Natura 2000-områden. Åtta i Blekinge län, nio i Kalmar län och tretton i Östergötland, varav fyra ligger i Linköpings kommun.

Läs mer