Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Final seminar

Welcome to Life Bridging the Gap’s final seminar May 31 to June 2, 2022. Registration is open.

Läs mer

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

24 juni, 2022

Här kan du läsa lite mer om den lyckade utsättningen av större ekbock. Glad midsommar!

23 juni, 2022

Mycket lyckad ekoxeguidning på Johannishus åsar! Många ekoxar, både sittande och flygande fick vi se. Finbesök från Östergötland som assisterade i guidningen också!

17 juni, 2022

För första gången sedan slutet på 1960-talet reproducerar sig nu den större ekbocken åter på fastlandet! /The great capricorn beetle is back reproducing on the Swedish mainland. For the first t...

16 juni, 2022

Vi håller oss fortfarande kvar lite vid vår slutkonferens 😊. I Åtvidsnäs naturreservat pratade vi mycket om restaurering och betesdjurens betydelse för att bibehålla naturvärdena. Lantbrukar...

10 juni, 2022

Förra veckan hade vi projektets slutseminarie. Det var två dagar inne med föreläsningar och en dag i fält. I fält besöktes Tinnerö och Åtvidsnäs naturreservat. I Tinnerö eklandskap tittade ...

01 juni, 2022

Slutkonferensens andra dag och idag har vi varit ute i Åtvidsnäs och Tinnerö och tittat på olika utförda åtgärder. Många bra diskussioner och ett härligt väder för en fältdag!

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

17 november, 2021

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium kommer genomföras i Linköping 31 maj till 2 juni 2022. Du hittar mer information här.

29 juni, 2021

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer