Life Bridging the Gap

Mellan 2016 och 2022 restaurerade Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland och Linköpings kommun trettio värdefulla ekområden.

Läs mer om projektet Information in English

Frukostwebbinarium

Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket arrangerade under våren 2023 tre frukostwebbinarier med det gemensamma temat att skapa mer död ved på olika sätt.

Läs mer

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför restaurera ekhagmark?

Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa till exempel skalbaggar att överleva.

Lär dig mer om ekhagmarkerna och vad du kan göra för att bevara dem.

Nyheter

09 oktober, 2023

LIFE Bridging the Gap är slut, men erfarenheterna används i andra projekt. Ett tydligt exempel är denna vägledning om veteranisering som tagits fram inom projektet LIFE RestoRED. Följ gärna dett...

03 oktober, 2023

Idag blev landets naturvårdsdirektörer guidade i Halltorps naturreservat. De fick dem av bakgrunden till projektet, utmaningar under restaureringsarbetet och resultat från projektets uppföljning. ...

10 september, 2023

I veckan har vi haft besök från det dansk/tyska projektet LIFE Open Woods. Vi tittade på planerade åtgärder i Stortorp och Kråkeryds naturreservat som ingår i LIFE RestoRED. Vi besökte också ...

19 juni, 2023

Lyckad ekoxeguidning vid Johannishus åsar i Blekinge med både flygande och krypande ekoxar. Vi hittade en hona vid en av ekoxekomposterna, och en hane landade på en av guiderna!

16 juni, 2023

Sett många fantastiska lövängar och andra miljöer under några fältdagar i Estland och Lettland! Den första lövängen som besöktes var hela 120 ha stor. Med all kalk som finns i marken var des...

13 juni, 2023

Projektet är ju färdigt men nu är det kul när vi blir inbjudna till andra konferensen för att berätta om våra resultat. Projektledaren Carina är just nu i Estland på en konferens som anordnas...

27 februari, 2023

Projektet är slut

Projektet pågick till och med den 30 november 2022. Nu har slutrapporten skickats in till EU. Om du vill läsa […]

22 december, 2022

Final seminar

We filmed all the presentations at the final seminar and you can find them here!

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

Projektområden

Life Bridging the Gap omfattade trettio Natura 2000-områden. Åtta i Blekinge län, nio i Kalmar län och tretton i Östergötland, varav fyra ligger i Linköpings kommun.

Läs mer