Life Bridging the Gap

Mellan 2016 och 2022 restaurerade Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland och Linköpings kommun trettio värdefulla ekområden.

Läs mer om projektet Information in English

Frukostwebbinarium

Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket arrangerade under våren 2023 tre frukostwebbinarier med det gemensamma temat att skapa mer död ved på olika sätt.

Läs mer

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför restaurera ekhagmark?

Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa till exempel skalbaggar att överleva.

Lär dig mer om ekhagmarkerna och vad du kan göra för att bevara dem.

Nyheter

27 februari, 2023

Projektet är slut

Projektet pågick till och med den 30 november 2022. Nu har slutrapporten skickats in till EU. Om du vill läsa […]

22 december, 2022

Final seminar

We filmed all the presentations at the final seminar and you can find them here!

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

Projektområden

Life Bridging the Gap omfattade trettio Natura 2000-områden. Åtta i Blekinge län, nio i Kalmar län och tretton i Östergötland, varav fyra ligger i Linköpings kommun.

Läs mer