Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

02 juli, 2020

Ikväll guidade vi på Tromtö för Grenverket, en förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Fika på den finaste platsen!

29 juni, 2020

Förra veckan kom ett nytt gäng större ekbockar från Nordens ark till Blekinge för att återintroduceras. Voljärerna av nät ger skydd mot fåglar och banan och melon ger ett energitillskott!

18 juni, 2020

Igår genomförde vi en ekoxeguidning i Kummeln Natura 2000-område i Blekinge. En mycket fin kväll! Mot slutet delade vi upp oss i mindre grupper där ett sällskap hade turen att få se flera svär...

15 juni, 2020

Så här i ekoxetider bygger vi ekoxekomposter i Åtvidsnäs naturreservat, Östergötlands län.

02 juni, 2020

Tre korta filmer ska det produceras i projektet och idag har inspelning av material skett vid Runstorps naturreservat i Östergötland!

29 maj, 2020

För ca 1 månad sedan så presenterades den nya rödlistan. De största hoten är avverkning och igenväxning, men också t.ex. upphörd hävd och igenplantering. Det är ju saker som vi i LIFE Bridg...

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer