Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

26 januari, 2023

Idag var östgötska markägare och djurhållare i projektet inbjudna till Linköpings slott av landshövding Carl Fredrik Graaf. De fick en genomgång om vad som gjorts i projektet och även tips på...

10 januari, 2023

Om du inte kunde vara på plats på vår slutkonferens som var den 31 maj och 2 juni 2022 finns föreläsningarna inspelade! De finns att titta på via länken. Alla föredragen är på engelska. If you could not come to our final conference which was May 31 and June 2, 2022 the lectures were recorded! They can be vi...

22 december, 2022

Final seminar

We filmed all the presentations at the final seminar and you can find them here!

02 december, 2022

Ibland kan det vara effektiv naturvård att fixa vatten! Fram till naturreservatet Borgs ekhagar utanför Norrköping har vi grävt ner en drygt 700 meter lång vattenslang (under E4!), för att bet...

25 november, 2022

I ett LIFE-projekt har man en kontakt mot EU, en monitor. Nu har vi haft det sista besöket av vår monitor, Camilla. Vi pratade mycket om slutrapporten som nu ska skrivas, men hann också med fältbe...

08 september, 2022

Idag har vi tittat på ett område med fantastiska äkta kastanjer! Här var vi som barn i en godisbutik 😊. Sedan har vi också tittat på en platan som bombades under andra världskriget och som ...

31 augusti, 2022

I Stafsäter och Åtvidsnäs vädrar nu ännu fler värdefulla ekar och lindar morgonluft, när de friställts under de sista huggningarna inom Östergötlands del av projektet som just gått i mål. ...

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

17 november, 2021

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium genomfördes i Linköping 31 maj till 2 juni 2022. Du hittar inspelningar från föredragen här.

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer