Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

26 mars, 2021

Den södra delen av Sonekulla naturreservat i Blekinge har varit rätt svårbesökt och bitvis nästan ogenomträngligt. Under vintern har några före detta elever från en trädgårdsmästarutbildni...

20 mars, 2021

Test-dag för så kallad eklektorfälla för att finjustera konstruktionen, vid Knösö i Blekinge. När det blir lite varmare kommer de insekter som kläcker ur ”fågelholken” som skapats genom v...

18 mars, 2021

Idag sattes fem mulmholkar ut i Getebro naturreservat. Mindre hackspetten och gröngölingen ropade och trädlärkan sjöng.

14 mars, 2021

Vi har förvånansvärt stor användning av symaskin i det här projektet! Tidigare har vi sytt nät/tyg till burar som skyddade större ekbockar. Nu är det snart dags för uppföljning och vi har b...

28 januari, 2021

I länken nedan står det lite kort om vad vi inom LIFE Bridging the Gap och 4 andra LIFE-projekt jobbar med för att gynna våra insekter 🐛

26 januari, 2021

Idag har vi stämplat för projektets första etapp med naturvårdsröjning/-huggning i Västerby lövskogar naturreservat, Östergötlands län. I områdena norr om golfbanan ska gamla träd frihugga...

Västerby

15 januari, 2021

Ny skötselplan för Västerby lövskogar

Under 2020 har vi tagit fram en uppdaterad skötselplan för Västerby lövskogar
Kor i Tinnerö

9 september, 2020

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]
Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer