Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

17 november, 2021

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium kommer genomföras i Linköping 13 maj till 2 juni 2022. Du hittar mer information här.

27 oktober, 2021

En gråmulen dag är det härligt att bli välkomnad av en eld och en kaffepanna! Några mindre våtmarker har och ska vi ordna inom projektet. Idag har vi varit ute i 2 östgötska naturreservat, Hä...

18 oktober, 2021

Perfekt dag att göra uppföljning av de veteraniserade trädens vitalitet, eftersom flera av dem finns på öar i Blekinge och kajak är det smidigaste sättet att ta sig dit! Det ser bra ut, "holkar...

13 oktober, 2021

Varit på skånska Bushlifes slutkonferens och besökt några av de områden som man jobbat med i det projektet. Givande att diskutera veteranisering, plantering, restaurering mm med kollegor från an...

15 september, 2021

På dagens workshop ute i fält i Östergötland gick vi igenom lite erfarenheter från årets arbete med uppföljning och lärdomar av detta. Vi tittade på imponerande grova hagmarksaspar där flera...

14 september, 2021

Mycket intressant dag ute i fält där vi tillsammans med Artdatabanken har diskuterat naturtyper och deras bevarandetillstånd. Så här i slutet av projektet ska vi bedöma alla områden som har res...

10 september, 2021

Under flera dagar har vi haft besök av vår kontakt mot EU. Vi har gått igenom läget för alla åtgärder och även kollat på många av dem i fält. Nu är det bara drygt ett år kvar av projektet...

29 juni, 2021

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.
Västerby

15 januari, 2021

Ny skötselplan för Västerby lövskogar

Under 2020 har vi tagit fram en uppdaterad skötselplan för Västerby lövskogar

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer