Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

21 januari, 2022

Nu pågår uppföljande inventering av skyddsvärda träd inom projektet, bland annat på Knösö i Blekinge. Innan projektet startade hade vi inga bekräftade fynd av läderbagge i området, men nu h...

11 januari, 2022

Tips om en föreläsningsserie om ädellövmarker i södra Sverige. Svenska kulturlandskap anordnar under januari och februari en föreläsningsserie via Zoom under 7 onsdagskvällar med start den 12 januari. För mer info

05 januari, 2022

Under året har de sista planerade mulmholkarna kommit på plats så 454 st finns uppe nu! Dessutom byggs det just nu på några extra mulmholkar som ska ut i Hästenäs naturreservat i Östergötland...

29 december, 2021

Nu har projektet pågått så länge att vi har börjat följa upp hur det har gått med vissa åtgärder ute i fält. Många av de insekter som samlats in artbestäms nu under vintern så mer rapport...

22 december, 2021

Nu är det snart jul och vi kan summera vad som hänt under året. En viktig del av det vi gör är att restaurera och hägna in ekhagmarker så att de kan betas. Under året har nästan 200 ha restau...

10 december, 2021

Fin film och länkar till ett intressant webbinarie som genomfördes igår 😊

17 november, 2021

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium kommer genomföras i Linköping 13 maj till 2 juni 2022. Du hittar mer information här.

29 juni, 2021

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.
Västerby

15 januari, 2021

Ny skötselplan för Västerby lövskogar

Under 2020 har vi tagit fram en uppdaterad skötselplan för Västerby lövskogar

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer