Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

18 september, 2020

Det pågår ju mycket annat spännande naturvårdsarbete. I Östergötland pågår ett litet ängsvallsprojekt. 8 intresserade markägare omför på lite olika sätt vallar som legat länge till ängs...

17 september, 2020

Det är genom LIFE Bridging the Gap som dessa restaureringar genomförs!

16 september, 2020

Idag har Östergötlands länsråd Ann Holmlid fått information om projektet ute i fält. Det blev en trevlig dag med många bra diskussioner!

10 september, 2020

Ett nytt svenskt LIFE-projekt har beviljats medel, kul! Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland är även med i det nya LIFE RestoRED som startar våren 2021.

Kor i Tinnerö

9 september, 2020

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]

08 september, 2020

Idag har många av oss som arbetar i projektet varit på en workshop i Östergötland. I Åtvidsnäs tittade vi på nyligen genomförda restaureringar och diskuterade dessa samt även mängden och kva...

02 september, 2020

Projektgruppen har träffats i 2 östgötska områden, Åtvidsnäs och Hästenäs kyrkskog. Olika genomförda och planerade åtgärder som t.ex. restaureringar, planteringar, ekoxekomposter och våtma...

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer