Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Final seminar

Welcome to Life Bridging the Gap’s final seminar May 31 to June 2, 2022. Registration is open.

Läs mer

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

02 december, 2022

Ibland kan det vara effektiv naturvård att fixa vatten! Fram till naturreservatet Borgs ekhagar utanför Norrköping har vi grävt ner en drygt 700 meter lång vattenslang (under E4!), för att bet...

25 november, 2022

I ett LIFE-projekt har man en kontakt mot EU, en monitor. Nu har vi haft det sista besöket av vår monitor, Camilla. Vi pratade mycket om slutrapporten som nu ska skrivas, men hann också med fältbe...

08 september, 2022

Idag har vi tittat på ett område med fantastiska äkta kastanjer! Här var vi som barn i en godisbutik 😊. Sedan har vi också tittat på en platan som bombades under andra världskriget och som ...

31 augusti, 2022

I Stafsäter och Åtvidsnäs vädrar nu ännu fler värdefulla ekar och lindar morgonluft, när de friställts under de sista huggningarna inom Östergötlands del av projektet som just gått i mål. ...

24 augusti, 2022

Vi har haft besök av det lettiska projektet LIFE for species. Vi visade dem Tinnerö och Åtvidsnäs naturreservat och berättade om åtgärder som genomförts där. Anneli från @liferestored.se ber...

16 augusti, 2022

Monitoring of Cerambyx cerdo has started in our project sites where we have reintroduced the species. In one of the sites we found a dead female hermit beetle Osmoderma eremita. / Nu har uppföljninge...

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

17 november, 2021

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium kommer genomföras i Linköping 31 maj till 2 juni 2022. Du hittar mer information här.

29 juni, 2021

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer