Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

21 juli, 2020

Våra värdefulla ekhagmarker är en film som försöker förmedla hur viktiga dessa är och hur stolta vi svenskar ska vara över dem! Det finns en kortversion som du kan hitta här https://www.youtu...

14 juli, 2020

Nu har vi producerat en film om Östergötlands landskapsinsekt läderbaggen och hur man kan hjälpa den och många andra arter genom att sätta upp mulmholkar! Du kan välja att titta utan text eller...

09 juli, 2020

Nu är en film om hur man gynnar ekoxen och bygger en ekoxekompost till dem klar! Filmen är ca 5 min lång och vi hoppas du tycker den är trevlig! Now a film about how to benefit the stag beetle an...

07 juli, 2020

Många av markerna vi restaurerar har inte "bara" värdefulla träd utan även en artrik flora. Här kan du se en 5 min lång floravandring från Hallstad ängar i Östergötland! https://youtu.be/u00...

02 juli, 2020

Ikväll guidade vi på Tromtö för Grenverket, en förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Fika på den finaste platsen!

29 juni, 2020

Förra veckan kom ett nytt gäng större ekbockar från Nordens ark till Blekinge för att återintroduceras. Voljärerna av nät ger skydd mot fåglar och banan och melon ger ett energitillskott!

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer