Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

16 november, 2020

Trevlig artikel där Nicklas Jansson, en av våra experter i projektet berättar om mulmholkar och tips på hur man som privatperson kan tänka på om man vill sätta upp sådana!

30 oktober, 2020

Vackra höstfärger och stilla vatten vid planeringen av vandringsleder i Västerby naturreservat, Östergötlands län.

19 oktober, 2020

Nybyggda ekoxekomposter står klara i Ljusfors, Ribbingsholm och Norsholms naturreservat, i Östergötlands län. Placerade i solbelysta backar i väntan på ekoxar. #bridgingthegap #ekoxekompos...

14 oktober, 2020

Igår hade vi ett utbytesmöte i Blekinge tillsammans med Länsstyrelsen i Skånes handläggare för miljöstöd. Vi besökte bland annat Knösö som restaurerats under flera år inom BTG. Det blev gi...

06 oktober, 2020

Öarna i Blekinges skärgård som är med i projektet har restaurerats så nu kan både vi människor och betesdjur ta sig fram där. Vid Kummeln har mycket sly tagits bort och nu är det en härlig b...

02 oktober, 2020

Idag blev det slutbesiktning med kajak i Blekinge! Ringholmen i Tromtö NR och Haglö, två av de totalt fyra öar som restaureras kontrollerades. Vi har låtit ringbarka mängder av bokar (istället ...

Kor i Tinnerö

9 september, 2020

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]
Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer