Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Final seminar

Welcome to Life Bridging the Gap’s final seminar May 31 to June 2, 2022. Registration is open.

Läs mer

Handbok

I vår digitala handbok hittar du projektets åtgärder tillsammans med tankar och utvecklingsförslag.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

18 maj, 2022

Just nu blommar vitsipporna fantastiskt i Västerby lövskogar, och grönsångare, flugsnappare och svarthättor sjunger för fullt! Om du inte har vägarna förbi kan du i alla fall lyssna på våran...

18 maj, 2022

Det är en härlig tid nu när eken blommar och löven slår ut! #lifebridgingthegap #ek #eklöv #ekblomning

21 april, 2022

I Blekinge har vi idag haft en dag där vi i fält har diskuterat med kollegorna från Skåne vilka stöd som kan passa framöver för några av ekmarkerna som restaurerats inom LIFE Bridging the Gap....

09 mars, 2022

I Östergötland har idag ett gäng från både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen varit ute i fält och diskuterat. Det är alltid bra att vara ute och prata om konkreta exempel! Bra väder var bestä...

11 februari, 2022

Trevlig läsning som rekommenderas!

04 februari, 2022

Idag har vi stämplat ett mindre område i Åtvidsnäs naturreservat i Östergötland där vi inte har kunnat hugga förut. Ett antal gamla ekar kommer nu få mer ljus och förhoppningsvis därför m...

1 februari, 2022

Ny film om veteranisering finns nu på Youtube! Se alla våra filmer här

17 november, 2021

Slutseminarium

Life Bridging the Gaps slutseminarium kommer genomföras i Linköping 31 maj till 2 juni 2022. Du hittar mer information här.

29 juni, 2021

Nya reservatsskyltar

Nu finns det tre nya reservatsskyltar. Det gäller tre naturreservat i Kalmar län Böda prästgård, Getebro och Strandskogen.

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer