Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

29 maj, 2020

För ca 1 månad sedan så presenterades den nya rödlistan. De största hoten är avverkning och igenväxning, men också t.ex. upphörd hävd och igenplantering. Det är ju saker som vi i LIFE Bridg...

26 maj, 2020

Idag har Linköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötland haft en gemensam dag ute. Vi tittade bl.a. på genomförd restaurering i Ullstämma, de nya våtmarkerna vid Ullaberg och lite åtgärde...

25 maj, 2020

Dags att rapportera in fynd av ekoxe!

20 maj, 2020

Idag firar vi internationella bidagen! Även om LIFE Bridging the Gap jobbar mer för skalbaggar så gör vi också åtgärder för våra vilda bin. Exempel på det är att restaurering av träd- och ...

08 maj, 2020

Dags för nya insatser i naturvårdens tjänst - om än lite motvilligt i starten! Betesdjuren på väg i nya båten till Bromön i Viggeby naturreservat (vid sjön Järnlunden ett par mil söder om L...

06 maj, 2020

Nu är de nya vandringslederna uppmärkta i Stafsäters naturreservat i Östergötlands län. Den ena slingan kallas för "Engelska stigen" och utgår från stora parkeringen norr om gården. Den andr...

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer