Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

12 maj, 2021

Det är så härligt med denna skira vårgrönska. Vi från Bridging the Gap önskar alla en skön Kristi Himmelsfärdshelg 😊

05 maj, 2021

En rapport om veteranisering har precis publicerats. Vikki Bengtsson från Pro Natura har på uppdrag av Länsstyrelserna i Kalmar och Östergötland genomfört en uppföljning under 2020 och sedan sa...

01 maj, 2021

Nu är uppföljningen igång även i Blekinge! Idag satte vi ut de sista fallfällorna i mulmholkar, igår undersöktes några ekoxekomposter. Lite olika innevånare har hittats, bland annat en nyvake...

26 april, 2021

Arbetet med uppföljning har påbörjats. När @claudyoussif kollade ekoxekomposterna i Runstorps naturreservat i Östergötland så hittade han flera larver av ekoxe! Det betyder att åtgärden funka...

23 april, 2021

Nu är samtliga 128 mulmholkar på plats ute i de naturreservat som ingår i projektet i Kalmar län.

16 april, 2021

Våra svenska betesmarker är mycket artrika miljöer. Betesdjuren bidrar till att hålla denna mångfald levande! När man köper kött är det viktigt att tänka på var det kommer ifrån. Så när ...

Västerby

15 januari, 2021

Ny skötselplan för Västerby lövskogar

Under 2020 har vi tagit fram en uppdaterad skötselplan för Västerby lövskogar
Kor i Tinnerö

9 september, 2020

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]
Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer