Ekoxekompost

 

För att gynna ekoxe och andra vedlevande insekter kommer ekoxkomposter anläggas. Ett antal ek- och björkstockar kommer att delvis grävas ner i solbelysta lägen. Huvuddelen av stockarna kommer från naturvårdsgallringar genomförda i projektet.  Totalt ska 185 ekoxkomposter anläggas i 27 projektområden.

ekoxekompost
ekoxekompost