Ekoxekompost

 

Läs om erfarenheterna av att anlägga ekoxekomposter i handboken https://handbok.lifebridgingthegap.se/kapitel/ekoxekomposter/

En bra introduktion för att lära sig mer om ekoxekomposter är att titta på den fina filmen https://www.youtube.com/watch?v=sjVaPk_7YMs

För att gynna ekoxe och andra vedlevande insekter kommer ekoxkomposter anläggas. Ett antal ek- och björkstockar kommer att delvis grävas ner i solbelysta lägen. Huvuddelen av stockarna kommer från naturvårdsgallringar genomförda i projektet.  Totalt ska 185 ekoxkomposter anläggas i 27 projektområden.

ekoxekompost
ekoxekompost