Slutseminarium

Välkommen till LIFE Bridging the Gaps slutseminarium

När: 31/5-2/6 2022

Projektet LIFE Bridging the Gap håller vårt slutseminarium i månadsskiftet mellan maj och juni. Seminariet kommer att hållas i Linköping under 3 dagar, från lunch till lunch.

Den andra dagen blir en heldag i fält med besök i bland annat Tinnerö eklandskap och Åtvidsnäs naturreservat.

Inbjudan går ut till alla EU-länder och språket blir därför mestadels engelska under seminariet.

Registreringen startar i mars månad. Vi kommer såklart också att lägga ut mer information på våra Facebook-och Instagramkonton, så följ oss där!

LIFE Bridging the Gap har arbetat med att förbättra ekmiljöerna i 30 olika svenska Natura 2000 områden. Här är några exempel på vad vi gjort i projektet:

  • Restaurerat olika lövträdsmiljöer till naturbetesmark
  • Satt upp mulmholkar för att bland annat förbättra för läderbaggen
  • Anlagt ekoxekomposter för att förbättra för ekoxen
  • Veteraniserat träd
  • Planterat en stor mängd träd och buskar
  • Fött upp och satt ut större ekbock, Cerambyx cerdo

Välkommen!