Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

25 september, 2017

Idag invigde landshövding Berit-Andnor Bylund Lifeprojektet Bridging The Gap i Blekinge genom att planera en ek. Dagen bjöd på både guidning och visning av kommande åtgärder, korvgrillning och a...

22 september, 2017

Stämpling av Stafsäters naturreservat i Östergötland som ska restaureras i projektet så att de grova träden som står där ska må bättre!

21 september, 2017

Stämpling på Knösö tillsammans med Karlskrona kommun inför röjning som kommer att genomföras vid invigningen av Life Bridging the gap i Blekinge. Projektet invigs av Landshövding Berit Andnor-...

Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer