Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

20 februari, 2018

Dagens artikel i Ölandsbladet som gör ett försök att beskriva projektet samt den oro som några boende intill området känner inför en förändring av Slottsskogen alias Borga hage.

15 februari, 2018

Hej då granen! Nu har restaureringen i det nya naturreservatet Åtvidsnäs startat. Här kommer flera granplanteringar att avvecklas. Det blir en stor förändring i området som blir mer öppet och ...

08 februari, 2018

Systerprojektet LIFE COast Benefit har haft pressvisning på veteraniseringsåtgärder. Något som LIFE Bridging the Gap också välförtjänt fått cred för.

Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer