Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

20 oktober, 2018

I härligt höstväder var vi idag 15 stycken på Linköpings kommuns LIFE Bridging the gap-guidning i Viggeby naturreservat söder om Linköping. Vi tittade på mulmholkar och ekoxekomposter samt fic...

17 oktober, 2018

Igår guidade vi Blekinge Naturbruksgymnasium i Sonekulla. Vi visade mulmholkar och veteranisering, diskuterade naturvårdsåtgärder och skogsmaskiner, och passade på att titta på gallringen som ny...

12 oktober, 2018

En artikel om nyttan av mulmholkar har Skogsaktuellt skrivit om!

Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer