Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

22 maj, 2018

Mulmholkar, till glädje för eklevande småkryp, fladdermöss och fåglar, på väg ut till ekmiljöerna i Viggeby naturreservat, Linköpings kommun.

15 maj, 2018

Nu är den första stora landskapsplaneringen igång i Tinnerö eklandskap i Linköpings kommun. Mer än 1000 plantor av blommande buskar och småträd som hagtorn, olvon, slån, fläder, nyponros, ha...

03 maj, 2018

Sätter upp informationsskylt för att sedan börja stämpla i Sonekulla

Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer