Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

22 november, 2017

Titta gärna på den här filmen från Kronprinsessan Victorias besök i ett av LIFE Bridging the Gaps områden -Tinnerö! https://www.youtube.com/watch?v=4Y7gdVtypS4&feature=youtu.be

16 november, 2017

Idag planering av åtgärder i Getebro Naturreservat vid Barnebosjön och Alsterån i Kalmar län

14 november, 2017

Slutbesiktning av första omgångens åtgärd på Knösö i Blekinge. 2018 blir det underhållsröjning och 2019 fortsatt gallring. Så fint det kommer bli!

Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer