Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

18 juni, 2019

Ikväll kom 96 större ekbockar från Nordens ark till Tromtö i Blekinge. En fantastisk och händelserik kväll då vi fick schasa bort mårdar och hackspettar, och laga ett hål i buren lite McGyver...

18 juni, 2019

I natt var det fart på de större ekbockarna i Halltorps hage. Dessutom släppte vi ut 15 par från Nordens ark för att förstärka populationen. Dessa fördelades på redan bebodda träd.

16 juni, 2019

Trevlig guidning i Hästenäs kyrkskogs naturreservat idag. Vi startade med kokkaffe i reservatet och avslutade med lunch vid vackra Salvedal! Däremellan visades bland restaurerade betesmarker, mulmh...

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer