Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

12 januari, 2018

Mildväder är mulmholks-fyllar-väder! Alla mulmholkar på Knösö i Blekinge är nu fyllda med sågspån, kutterspån och löv av ek. I några lägger vi även ekflis och lite större vedbitar. Nu v...

22 december, 2017

Underbara dagar på Knösö i Blekinge! Alla mulmholkar i området är monterade, och håller nu på att fyllas med fint spån, kutterspån och löv av ek. Och en duvhöksförolyckad tupp...

19 december, 2017

Års-bokslut/avstämning/planering för nästa år på Gö, Tromtö och Knösö i Blekinge. Så mycket vi hunnit med! Och så mycket det är kvar... Fullt ös in i 2018!

Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer