Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

19 september, 2018

Slutbesiktning av slyröjning på Tromtö i Blekinge. Området är en udde omgiven av hav och våtmark. Numera kan man skymta vatten på båda sidorna när man går i mitten, det var länge sen det gi...

16 september, 2018

Arboristerna arbetade även med vetarniseringsåtgärder i Halltorps naturreservat i Kalmar län. Även en av gammelekarna fick ett band monterat för att motverka att stammen ska spricka mer och att ...

16 september, 2018

Flera åtgärder har utförts under sensommaren i naturreservatet Horns kungsgård på norra Öland. I Skogsgärdet, den stora slåtterängen på Horn, har lindar hamlats och nya lindar valts ut för ...

Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer