Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

16 april, 2019

Idag blev det besök i Åtvidsnäs naturreservat i vårväder. Naturvårdsdirektör Mikael Norén och Projektekonom Inger Sundblad fick lära sig mer om vad vi egentligen gör i projektet! #lifebridgi...

12 april, 2019

Även i Kalmar län byggs det ekoxekomposter, närmare bestämt i Böda Prästgårds naturreservat på norra Öland. Dessutom sätts mulmholkar ut. Totalt ska 10 stycken mulmholkar placeras ut och fyl...

12 april, 2019

I Blekinge har vi nu börjat anlägga ekoxekomposter! Stockarna, som kommer från förra årets gallring, grävs ner i marken, och sen fyller vi på med ekspån och jord. Liggande stockar vid sidan av...

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer