Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

16 augusti, 2018

Första skylten uppsatt 😀 stämpling på Tromtö öarna. Spännande saker i en rolig bok o en vacker svavelticka

11 juli, 2018

Idag har vi slutbesiktigat första stängslingen i Åtvidsnäs, Östergötlands län. Det var inte lätt att sätta stängsel i torkan, men nu är det klart och djuren ska släppas på inom några dag...

10 juli, 2018

Idag hade vi besök av Sveriges Radio Östergötland. Vi var i Norsholms naturreservat i Östergötlands län, för att prata mulmholkar och eklandskap. Här är ett klipp från programmet: https://s...

Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer