Frukostwebbinarium

Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket arrangerade under våren 2023 tre frukostwebbinarier med det gemensamma temat att skapa mer död ved på olika sätt.

Webbinarierna har alla koppling till projektet LIFE Bridging the Gap (2016 – 2022). I slutet av projektet följdes åtgärderna i ekområdena upp. I tre seminarier presenteras resultaten från dessa uppföljningar och även andra erfarenheter.

7 mars: Frukostwebbinarie om mulmholkar

Biologen Nicklas Jansson har forskat på mulmholkar sedan 2002. Under webbinariet kommer han att redovisa lärdomar om mulmholkar från projektet LIFE Bridging the Gap blandat med tidigare och pågående forskning om mulmholkar.

Nicklas kommer också prata om vad man ska tänka på när man sätter upp mulmholkar och om erfarenheter han har skaffat sig under alla dessa år.

23 mars: Frukostwebbinarie om ekoxekomposter

Att man kan gynna ekoxar genom att gräva ned stockar av lövträd en bit ned i marken visste vi redan men vilka andra organismer gynnas av detta? Detta studerade Claud Youssif då han genomförde uppföljningen av ekoxekomposter som sitt examensarbete under handledning av Nicklas Jansson. Claud Youssif och Nicklas Jansson kommer berätta om de spännande resultaten, och vad man ska tänka på när man anlägger en ekoxekompost.

29 mars: Frukostwebbinarie om veteranisering

Naturvårdsåtgärden veteranisering har blivit allt vanligare. Vikki Bengtsson har arbetat med att utveckla metoder kring veteranisering sedan 1997. Under de senaste åren har hon bland annat gjort uppföljning av ett internationellt försök och även uppföljning av veteraniseringar inom projektet Bushlife.

Vikki berättar om sina erfarenheter och vilka metoder som verkar vara mest lovande för biologisk mångfald.