Handbok

Inom projektet LIFE Bidging the Gap producerar vi en handbok om våra erfarenheter.

I handboken beskriver och berättar vi om de åtgärder vi har genomfört inom projektet, tillsammans med våra tankar och utvecklingsidéer för ett fortsatt levande eklandskap.

Handbok för LIFE Bridging the Gap