Handbok

Inom projektet LIFE Bidging the Gap ska vi producera en handbok om våra erfarenheter. Nu finns de första kapitlen klara och du hittar dem här.

Under 2021 och 2022 kommer vi att skriva fler kapitel i denna handbok och den kommer därför att uppdateras när mer material finns.