Filmer

Aktuell och relevant kunskap är en förutsättning för att arbeta långsiktigt
med eken som livsmiljö för olika utpekade arter.

Våra värdefulla ekhagmarker

I Småland, Blekinge och Östergötland ligger det ekhagmarker som öar i landskapet. Ekar som kan bli mycket gamla, mycket tack vare att betande djur hållt hagarna öppna och därmed tillåtit mycket ljus och sol. Medverkande: Niklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland.

Varför skadar vi träd medvetet?

Att skada friska levande träd kan verka som en kontraproduktiv metod för naturvård. Men sanningen är att i vårt tidevarv lider vi brist på gamla och multnande träd och därmed också bomiljöer för arter. Medverkande: Jonas Hedin, Länsstyrelsen Kalmar.

Så bygger du en ekoxekompost

När ekoxens livsmiljöer blir allt mer sällsynta, måste vi människor hjälpa skalbaggen med ekoxekomposter. Vad är en ekoxekompost? Och vilka förutsättningar är de bästa? Medverkande: Niklas Jansson, biolog Länsstyrelsen Östergötland och Eddie Uggla, markägare.

Mulmholkar och läderbaggar

Läderbaggens närvaro visar att vi är i ett område där lövträd har fått stå i många hundra år. Läderbaggen bor i mulm, och det är en porös trädmassa som bildas i ihåliga ekar först efter 250 år. I mulmholken härmar vi naturen och skapar en tillfällig bostad för arten. Medverkande: Niklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland.

Ekbocken och ekarna

Ekbocken är mycket sällsynt i Norden idag, och finns idag endast kvar på en plats: Halltorps hage på Öland. Medverkande: Jonas Hedin, Länsstyrelsen Kalmar.