Vidingsjöskogen

Vidingsjöskogen 

Natura 2000- området är 81,4 ha stort, varav 8 ha är utpekade att ingå i projektet. Reservatet ligger i Linköpings populäraste friluftsområde, där en mängd stigar och motionsspår finns, liksom en rik flora och fauna. Barrskog dominerar men i söder finns lövskog och ekhagmark. Reservatet och dess omgivningar fungerar som en spridningskorridor mellan Natura 2000-områdena Tinnerö eklandskap och Sturefors.

Entrén till Vidingsjös naturreservat