Ribbingsholm

Ribbingsholm

Ribbingsholms naturreservat ligger öster om Motala ströms inlopp i sjön Glan i Norrköpings kommun, vid gården Ribbingsholm cirka 2 km nordväst om Skärblacka centrum.

 

Ribbingsholmsreservatet består till största delen av ekhagmarker och strandängar. Två öar ingår i reservatet. Granholmen i Glan samt hälften av Vassholmen som ligger i Motala ström. Reservatet är cirka 29 hektar. Området är även Natura 2000-område, utpekat för förekomsten av trädklädda ekhagar, strandäng samt för läderbaggen, en av EU prioriterad skalbaggsart.